Đăng ký Đăng nhập
8/10 203978 bài đánh giá

Đổi Thẻ Cào Thành Tiền Mặt - Nhanh Chóng, Uy Tín, chiết khấu thấp

Đổi thẻ cào

  • Lưu ý: Viettel cần điền đúng cả seri, cố tình điền sai seri nhiều lần khi lỗi sẽ ko giải quyết khiếu nại , Sai mệnh giá -50%.
  • Hiện tại không nhận nạp tiền vào web cố tình nạp -50%
  • Hệ thống auto bank atm/mm duyệt tự động 24/24 miễn phí 
  • Lịch sử đổi thẻ : Bấm vào đây hướng dẫn rút tiền tại đây
  • Support Zalo : 0965677807 hoặc Facebook : Tại đây

 

Đang gửi

Bảng phí đổi thẻ cào

Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Kim cương 15 % 15.5 % 16 % 14.9 % 14.9 % 15 % 15.5 % 15.5 % 15.5 %
Thành viên 16 % 16.5 % 17 % 15.9 % 15.9 % 16 % 16.5 % 16.5 % 16.5 %
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Kim cương 18.1 % 18.1 % 18.1 % 18.1 % 17.6 % 14.6 % 15.1 % 15.1 % 23 %
Thành viên 19.1 % 19.1 % 19.1 % 19.1 % 18.6 % 15.6 % 16.1 % 16.1 % 24 %
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Kim cương 10.8 % 10.8 % 10.8 % 10.8 % 10.8 % 10.8 % 10.8 % 11.8 % 18 %
Thành viên 11.8 % 11.8 % 11.8 % 11.8 % 11.8 % 11.8 % 11.8 % 12.8 % 19 %
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Kim cương 17.7 % 17.7 % 17.7 % 17.7 % 17.7 % 17.8 % 17.8 % 17.8 % 19 %
Thành viên 17.7 % 17.7 % 17.7 % 17.7 % 17.7 % 17.8 % 17.8 % 17.8 % 19 %
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Kim cương 11.6 % 11.6 % 11.6 % 11.6 % 11.6 % 11.6 % 11.3 % 11.6 % 13.1 %
Thành viên 11.6 % 11.6 % 11.6 % 11.6 % 11.6 % 11.6 % 11.3 % 11.6 % 13.1 %
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
Kim cương 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 16 % 16.5 %
Thành viên 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 16 % 16.5 %
Nhóm thành viên Thẻ 20,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Kim cương 22.5 % 20.5 % 20.5 % 20.5 % 20.5 % 6 %
Thành viên 22.5 % 20.5 % 20.5 % 20.5 % 20.5 % 6 %
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Kim cương Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì
Thành viên Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì

Mua mã thẻ